Potema® jest wynalazcą oryginalnego systemu do bezwodnego czyszczenia materacy, dywanów, wykładzin i tapicerki. System Potema® został opatentowany w 1989 r. Nazwa Potema® jest we wszystkich krajach świata zarejestrowana i chroniona.

Skuteczność systemu oraz preparatu Matratzen Clean Spray zbadały niezależne instytucje europejskie.

 

Analiza przeprowadzona przez Biohygiene Elssas

Instytucję zajmującą się mikrobiologicznymi analizami środków spożywczych oraz doradztwem w przeprowadzaniu audytu w zakresie higieny.

STWIERDZA ona znaczne zmniejszenie się alergenów poprzez:

  • usunięcie wszystkich strzępków grzybów w ich fazach rozwoju (strzępki i zarodniki konidialne grzybów)
  • usunięcie wegetatywnych rodzajów roztoczy
  • usunięcie pyłków i zanieczyszczeń roślinnych
  • bardzo duże zmniejszenie się liczby zarodników grzybów

Badanie bakteriologiczne potwierdza

System POTEMA®, dzięki swojemu procesowi pochłaniania kurzu z wysoką częstotliwością drgań, niewątpliwie zmniejsza objawy choroby i umożliwia przez to nie tylko usunięcie alergenów, lecz również ich odłączenie od materiału. Działania UV (przy 253,7 nm) pokazało dezynfekujące działanie zmniejszające florę bakteryjną. Zastosowanie to, może być użyte w szpitalach w celu zapobiegania zakażeń.

Badania przeprowadzone przez Instytut Fraseniusa, Laboratoria Chemiczne i Biologiczne Sp. z o.o.

STWIERDZAJĄ wyraźną redukcję zarodków tj. działanie bakteriobójcze preparatu POTEMA® Matratzen Clean Spray.
Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii, dot. testów i oceny chemicznych środków dezynfekujących.

Wnioski:

  • dobra skuteczność w usuwaniu alergenów działających na drogi oddechowe
  • dobre działanie bakteriobójcze poprzez połączone działanie UV i procesu wchłaniania kurzu w połączeniu z wysoką częstotliwością drgań.